U knjižnici Marina Držića otvorena izložba “Građa lagana za čitanje, što je to?”

Objavljeno: 01. 06 2017.

Cilj je izložbe upoznati korisnike s raznim vrstama građe namijenjene osobama s poteškoćama u čitanju i objasniti što je to građa lagana za čitanje te tko je, kako, zašto i za koga proizvodi.

Tko su osobe s teškoćama čitanja?
Osobe koje teško dekodiraju tekst, čitaju sporo, nerazgovjetno i ne razumiju ono što pročitaju.
̶  slijepe i slabovidne osobe
̶  gluhe i nagluhe osobe
̶  osobe s intelektualnim teškoćama
̶  osobe s motoričkim teškoćama
̶  osobe s ADHD sindromom
̶  osobe s autizmom
̶  osobe s udruženim smetnjama (kombinirane teškoće)
̶  zapostavljene i odgojno zapuštene osobe
̶  osobe s disleksijom

Koja je građa namijenjena osobama s teškoćama u čitanju?
̶  građa lagana za čitanje
̶  e-knjiga
̶  zvučna knjiga
̶  zvučni CD
̶  daisy knjiga
̶  zvučni mp3 format

Što je to građa lagana za čitanje?
Naziv je to koji obuhvaća jezičnu i grafičku prilagodbu knjiga koje su namijenjene osobama s poremećajem koji izaziva teškoće u čitanju i razumijevanju teksta.

Što znači lagano za čitanje?
Postoje dvije gotovo potpuno jednake definicije izraza lagano za čitanje. Jedna podrazumijeva jezičnu prilagodbu teksta koja olakšava njegovo čitanje i čini ga dostupnijim od prosječnog teksta, ali ne olakšava njegovo razumijevanje.
Druga definicija podrazumijeva prilagodbu koja istodobno olakšava čitanje i razumijevanje.

Izvori:
Smjernice za građu laganu za čitanje. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2005.
Smjernice za knjižnične službe i usluge za osobe s disleksijom. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004.
Radni materijali Željke Miščin i Dunje Marije Gabriel, voditeljice i suvoditeljice Nacionalne kampanje „I ja želim čitati“ za osobe s disleksijom i teškoćama čitanja.

 

(preuzeto sa web stranice KGZ-a: http://www.kgz.hr/hr/dogadjanja/gradja-lagana-za-citanje-sto-je-to/38424)