Iz tiska izišla nova tiskana knjiga za osobe koje ne mogu koristiti standardni (crni) tisak – “Kraljević i prosjak” Marka Twaina

Objavljeno: 10. 01 2020.

KRALJEVIĆ I PROSJAK, Mark Twain ; prevela: Diana Zalar

Jezična i grafička prilagodba po principu građe lagane za čitanje:

prof. logoped Željka Butorac i prof. hrvatskog jezika i književnosti Marina Mladenović

– tiskana knjiga za učenike s teškoćama i poremećajima čitanja

(slijepi i slabovidni učenici, učenici s perceptivnim teškoćama ili tjelesnim invaliditetom uslijed kojeg ne mogu držati knjigu ili rukovati njome ili pomicati oči u mjeri u kojoj bi im to omogućilo čitanje, učenici s ADHD/ADD sindromom, bilingvisti, učenici romske nacionalne manjine, emigranti, učenici s posebnim jezičnim poteškoćama itd.)

– u dodatku je zvučna i elektronička knjiga

 

 

Riječ je o poznatom povijesnom romanu na 250 stranica teksta koji je jezično (sintaktički, vokabularno, leksički i pragmatički) i grafički prilagođen učenicima koji ne mogu koristiti standardni (crni) tisak. Prilagodba se temelji na Smjernicama za prilagodbu građe lagane za čitanje koju je izdao Međunarodni savez knjižničarskih društava i ustanova (IFLA-ina sekcija za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama).

Jezičnu i grafičku prilagodbu po IFLA-inim smjernicama priredile su prof. logoped Željka Butorac i prof. hrvatskog jezika i književnosti Marina Mladenović. Izdanje je nadopunjeno s 30 zanimljivih ilustracija u boji.

Naslov sadrži metodičku obradu prof. dr. sc. Diane Zalar te bilješku o autoru i djelu prof. dr. sc. Vladimire Velički.

Prema podatcima Državnog zavoda za statistiku oko 10 posto učenika ima neku teškoću u čitanju standardnog teksta. Njima je, prvenstveno, namijenjeno ovo izdanje.

 

JEZIČNA I GRAFIČKA PRILAGODBA TEKSTA:

Željka Butorac, prof. logoped  u osnovnoj školi Marina Držića u Zagrebu

i Marina Mladenović, prof. hrvatskog jezika i književnosti u 1. ekonomskoj školi u Zagrebu

METODIČKA OBRADA: prof. dr. sc. Vladimira Velički

BILJEŠKE O AUTORU I DJELU: prof. dr. sc. Diana Zalar

ILUSTRACIJE: Danijel Deverić

UREDNICA: Iva Ivanković, suradnica za prilagodbi literature za osobe koje ne mogu koristiti standardni (crni) tisak u Zakladi Čujem, vjerujem, vidim

 

BROJ STRANICA: 250

BROJ KARTICA TEKSTA: 225

BROJ ILUSTRACIJA U BOJI: 30

UVEZ: TVRDI

FORMAT: 24,5×24,5 cm

NAKLADA: 500 PRIMJERAKA

DODATAK KNJIZI: CD s elektroničkom i zvučnom knjigom u MP3 formatu