Iz tiska izišla nova tiskana knjiga za osobe koje ne mogu koristiti standardni (crni) tisak – “Pinocchijeve pustolovine” - Carlo Collodi (građa lagana za čitanje)

Objavljeno: 28. 10 2021.

PINOCCHIJEVE PUSTOLOVINE, Carlo Collodi; s talijanskog preveo: Zvonimir Bulaja                                                                                      

Jezična i grafička prilagodba po principu građe lagane za čitanje:

prof. logoped Željka Butorac i prof. hrvatskog jezika i književnosti Marina Mladenović

 

-> tiskana knjiga za učenike s teškoćama i poremećajima čitanja standardnog (crnog) teksta

 

(slijepi i slabovidni učenici, učenici s perceptivnim teškoćama ili tjelesnim invaliditetom uslijed kojeg ne mogu držati knjigu ili rukovati njome ili pomicati oči u mjeri u kojoj bi im to omogućilo čitanje, učenici s ADHD/ADD sindromom, bilingvisti, učenici romske nacionalne manjine, emigranti, učenici s posebnim jezičnim poteškoćama itd.)

-> u dodatku je zvučna i elektronička knjiga

 

Riječ je o poznatoj bajci prilagođenoj na 150 stranica teksta koji je jezično (sintaktički, vokabularno, leksički i pragmatički) i grafički prilagođen učenicima koji ne mogu koristiti standardni (crni) tisak. Prilagodba se temelji na Smjernicama za prilagodbu građe lagane za čitanje koje je izdao Međunarodni savez knjižničarskih društava i ustanova (IFLA-ina sekcija za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama).

Jezičnu i grafičku prilagodbu po IFLA-inim smjernicama priredile su prof. logoped Željka Butorac i prof. hrvatskog jezika i književnosti Marina Mladenović. Izdanje je nadopunjeno s 25 zanimljivih ilustracija u boji.

Naslov donosi i metodički instrumentarij prof. dr. sc. Vladimire Velički i bilješku o autoru i djelu prof. dr. sc. Diane Zalar.

Prema podatcima Državnog zavoda za statistiku oko 10 posto učenika ima neku teškoću u čitanju standardnog teksta. Njima je (prvenstveno) namijenjeno ovo izdanje.

 

JEZIČNA I GRAFIČKA PRILAGODBA TEKSTA:

Željka Butorac, prof. logoped

i Marina Mladenović, prof. hrvatskog jezika i književnosti

BILJEŠKA O AUTORU I DJELU:

prof. dr. sc. Diana Zalar 

METODIČKA OBRADA:

prof. dr. sc. Vladimira Velički

ILUSTRACIJE: Danijel Deverić

UREDNICA: Iva Ivanković, suradnica za prilagodbi literature za osobe koje ne mogu koristiti standardni (crni) tisak u Zakladi Čujem, vjerujem, vidim

 

BROJ STRANICA: 150

UVEZ: TVRDI

FORMAT: A4

NAKLADA: 600 PRIMJERAKA

DODATAK KNJIZI: CD s elektroničkom i zvučnom knjigom u MP3 i DAISY formatu

 

https://www.youtube.com/watch?v=rjgbyqGe670