Projekti

Želim čitati, želim učiti

Šk. godina 2022./2023

Prilagodba i izrada literature za potrebe slijepih i slabovidnih studenata psihologije i teologije u zvučnom i digitalnom obliku

Ak. godina 2022./2023.

Ak. godina 2021./2022.

Ak. godina 2020./2021.

Zaronimo u svijet znanja

Šk. godina 2022./2023.

Šk. godina 2021./2022.

Šk. godina 2020./2021.

I ja želim čitati

Šk. godina 2020./2021.

Šk. godina 2019./2020.