Programi zaklade

PROGRAM "ČUJEM, VJERUJEM, VIDIM"

Povećanje dostupnosti knjiga u pristupačnim formatima za slijepe, slabovidne i druge osobe koje ne mogu koristiti standardni (crni) tisak

Programom Čujem, vjerujem, vidim omogućava se na godišnjoj razini dostupnost novih 60-100 zvučnih knjiga slijepim i drugim osobama koje ne mogu koristiti standardni tisak. Žanrovski je tu riječ o pjesničkim, proznim i književno-esejističkim djelima, posebno djelima suvremenih domaćih i stranih autora, popularno-znanstvenim djelima, knjigama za djecu i mlade i klasičnim i drugim djelima kršćanske teologije i duhovnosti.

2015. godine osnovali smo specijalnu knjižnicu u sastavu Zaklade koja je omogućila kvalitetniju i profesionalniju distribuciju knjiga korisnicima.
Svi naslovi koje smo snimili tijekom trajanja programa Čujem, vjerujem, vidim primarno su dostupni u specijalnoj knjižnici Čujem, vjerujem, vidim za 400 korisnika knjižnice, kao i za ostale potencijalne korisnike: sve slijepe osobe u RH, osobe s perceptivnim poteškoćama ili smetnjama u čitanju zbog kojih ne mogu čitati tiskana djela u istoj onoj mjeri kao osobe koje nemaju takve poteškoće ili smetnje i osobe koje zbog tjelesnog oštećenja nisu u stanju držati knjigu ili rukovati njome, fokusirati ili pomicati oči u mjeri u kojoj bi se u načelu omogućilo čitanje (Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, Narodne novine, br. 96/18).
Svi su naslovi korisnicima dostupni na više načina: redovnom posudbom u knjižnici, slanjem knjiga poštom (sekogramom) na njihove kućne adrese (što rješava problem smanjene mobilnosti slijepih osoba i osoba s tjelesnim invaliditetom uslijed kojeg nisu u stanju čitati) i na internetskoj platformi za online preuzimanje zvučnih knjiga.

Opći je cilj programa povećanje dostupnosti knjiga u pristupačnim formatima za slijepe, slabovidne i druge osobe koje ne mogu koristiti standardni (crni) tisak, odnosno djelomično ispunjavanje njihovih potreba za intelektualnim i emocionalnim razvojem.

Program je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija RH i Grada Zagreba.

PROGRAM "ČUJEM, VIDIM, ŽIVIM"

Digitalizacija tiskanih knjiga za potrebe slijepih, slabovidnih i drugih osoba koje ne mogu koristiti standardni tisak i postavljanje naslova na web platformu specijalne knjižnice u sastavu Zaklade

Program se bazira na primanju i obradi molbi korisnika specijalne knjižnice Čujem, vjerujem, vidim (i ostalih slijepih i slabovidnih osoba u RH koji se jave u Zakladu) za digitalizacijom određenih tiskanih knjiga koje su im potrebne kao pomoć u formalnom i neformalnom obrazovanju, na radnom mjestu ili u svakodnevnom životu. Riječ je o stručnoj literaturi koju korisnici koriste na visokim i višim studijima koje pohađaju, ali i beletristici, publicistici, knjigama zdravstvene tematike… Djelatnik Zaklade posuđuje naslov, skenira ga i pretvara u računalno čitljiv oblik uz pomoć posebnog programa za optičko prepoznavanje znakova te ga, zatim, ručno ispravlja. Ovaj projekt omogućava slijepim i drugim osobama koje ne mogu koristiti standardni tisak pristup željenoj literaturi koja im je važna za kvalitetan ulazak u svijet obrazovanja, istraživanja, kulture i informacija.

CILJEVI PROGRAMA:

– digitalizacija tiskanih knjiga za potrebe slijepih, slabovidnih i drugih korisnika specijalne knjižnice u sastavu Zaklade;
– postavljanje digitaliziranih naslova na web platformu specijalne knjižnice u sastavu Zaklade;
– početak stvaranja nekomercijalnog i zaštićenog repozitorija digitalnih knjiga;
– povećanje dostupnosti knjiga za osobe s invaliditetom i druge osobe s teškoćama i poremećajima čitanja standardnog tiska;
– omogućavanje osobama s invaliditetom primanje informacija prema vlastitom izboru;
– razvoj kulture čitanja i pismenosti.

Program je sufinanciran sredstvima Grada Zagreba.

TISKANE KNJIGE ZA UČENIKE S DISLEKSIJOM

Popis obaveznih lektirnih naslova objavljenih u izdanju Zaklade Čujem, vjerujem, vidim jezično i grafički prilagođenih po principima građe lagane za čitanje, a namijenjenih učenicima s teškoćama čitanja i disleksijom te svima onima koji ne mogu koristiti standarni (crni) tisak

Građa lagana za čitanje termin je koji obuhvaća jezičnu i grafičku prilagodbu teksta koja je namijenjena osobama koji imaju poremećaj koji izaziva poteškoće u čitanju i razumijevanju teksta. U proces prilagodbe standardnog teksta su uključeni logoped, profesor hrvatskog jezika i književnosti, lektor, ilustrator i urednik izdanja. Prilagodba se temelji na Smjernicama za prilagodbu građe lagane za čitanje koju je izdao Međunarodni savez knjižničarskih društava i ustanova (IFLA-ina sekcija za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama.

SURADNICI NA PRILAGODBI LITERATURE::

Željka Butorac, prof. logoped – jezična i grafička prilagodba teksta
Marina Mladenović, prof. hrvatskog jezika i književnosti - jezična prilagodba teksta i lektura
Danijel Deverić – ilustrator
Dunja Marija Gabriel – knjižničarska savjetnica, savjetnica za narodne knjižnice u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu
Iva Ivanković – izvršna urednica
Mirko Hrkač – glavni urednik

Naslove možete naručiti na broj telefona 01/5510-092 ili na mail zaklade: zakladacvv@gmail.com

Program je sufinanciran sredstvima Grada Zagreba.

IZGRADNJA MEĐUVRŠNJAČKE POTPORE – MLADI POMAŽU MLADIMA S INVALIDITETOM

Program organizacije edukativnih putovanja za mlade osobe s invaliditetom i njihove asistente/volontere, s ciljem da upoznaju povijesnu i kulturnu baštinu, arhitekturu i pejzaž Republike Hrvatske i susjednih zemalja i tako ostvare dio svojih težnji za susretom, informacijom, istraživanjem i znanjem
Do sada smo organizirali 30-ak edukativnih putovanja (u Rim, Padovu, Ljubljanu, Dubrovnik, Sarajevo, Rovinj , Zadar, Rovinj…)

SNIMANJE BIBLIJE NA HRVATSKOM ZNAKOVNOM JEZIKU
U SURADNJI S HRVATSKIM SAVEZOM GLUHOSLIJEPIH OSOBA DODIR

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 23. rujna 2020. godine na Međunarodni dan znakovnih jezika Zaklada Čujem, vjerujem, vidim i Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir predstavili su projekt snimanja Biblije na hrvatski znakovni jezik.

Na opsežnome i složenome projektu, čiji je cilj snimanje cijele Jeruzalemske Biblije na hrvatski znakovni jezik, radi se već pet godina, a dosad su prevedena četiri kanonska evanđelja Novoga zavjeta – Evanđelje po Mateju, Evanđelje po Marku, Evanđelje po Luki i Evanđelje po Ivanu.

Projekt koordiniraju predsjednica dr. sc. Sanja Tarczay i Mirko Hrkač, a uz njih veliki doprinos ovomu zahtjevnom pothvatu dali su i prevoditelji hrvatskoga znakovnog jezika iz saveza Dodir. Značajni trud iskazali su i suradnici projekta svećenik Varaždinske biskupije Leonard Šardi i Ilka Štivojević, koji su s prevoditeljima snimili sva četiri evanđelja Jeruzalemske Biblije.

Svi videozapisi nastali u sklopu projekta su javno dostupni dostupni na kanalima Zaklade Čujem, vjerujem, vidim i saveza Dodir na mrežnoj platformi YouTube.

Snimanje je sufinancirala Hrvatska biskupska konferencija.

EU PROJEKTI - Zaklada Čujem, vjerujem, vidim partner u Erasums + projektu Audio Library for Visually Impaired

Zaklada Čujem, vjerujem, vidim postala je partner u Erasmus+ programu Audio Library for Visually Impaired sa sljedećim organizacijama i tvrtkama: Audibook d.o.o., Ljubljana (1), Zveza drustev slepih in slabovidnih Slovenije, Ljubljana (2), Institut Jožef Stefan, Ljubljana (3), Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e. V., Berlin (4), Deutsche Blindenstudienanstalt e.V., Marburg (5), Udruga MEB, Lobor - HR (6) i A-soft d.o.o., Opatija - HR (7).

Primarni je cilj programa razvijanje tehnologije koja omogućuje slijepim i drugim osobama koje ne mogu koristiti standardni tisak pristup zvučnim knjigama putem mobilne aplikacije BLINDA.

Više na www.blinda.org